STYRELSE & MEDLEMMAR

Sidan ändrad den 27 september 2016

Mail till Eda Eidskog

Dragspelsklubb:

 

edaeidskog@gmail.com

 

Övar gör vi i Folkets

Hus, Charlottenberg

Tisdagar kl 18.00

 

Gamla och Nya

Medlemmar,

Gäster

 

Välkomna

Ordförande & Webmaster Börje Hallberg

Vice ordförande: Leif Nauclér

Sekreterare: Maivor Magnusson

Ledamot: Knut Fyhr

Kassör: Jon Eide

Suppleant: John-Erik Eriksson

Övriga Valda

Spelledare: Bosse Lehresjö

Vice Spelledare

Lena Lindqvist

Revision: Monica Hvalby Carlsen

Valberedning: Barbro Tällman

Revisor:

Britt-Andis Eriksson

Valberedning: Lena Björndalen

Sammankallande för Feskommitén

Lena Lindqvist

Britt Andis Eriksson

Maivor Magnusson

Övriga Medlemmar

Gerda Eide

Björn Andersen

Gunnar Eide

Turid Andersen

Margareta Persson

John Sörli

Greta Melin

Linus Melin

Ingela Henriksson

Inger Lilja

Kjell Nordblad

Ivan och Margareta Persson

Gert Oskarsson

Alf-Göran Jonsson

Almara Mursalzade

Gumhild Isaksen Persson

Tove Nordal

 

Jens Lövlie

Hedersedlemmar

Bo Lehrsejön

Knut Fyhr

Kåre Moen

 

Webmaster: Börje Hallberg            E-Post: webmaster@edaeidskogdragspelsklubb.se